Όσον αφορά στη σχέση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Στόχος της μελέτης είναι να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη στήριξη του διαλόγου μεταξύ της αγοράς εργασίας και του τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, υποστηρίζοντας ως εκ τούτου, τη συνεχή αναθεώρηση και ανανέωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 195.000 ευρώ και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 31 Ιουλίου.