Για την επικοινωνία πολιτιστικής διαδρομής αρχαίων θεάτρων της Περιφέρειας

Το έργο έχει προϋπολογισμό 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σωματείο «Διάζωμα». Στόχος είναι η ανάπτυξη branded προϊόντος και σχετικού marketing plan με ορίζοντα τριετούς εφαρμογής, σχέδιο στρατηγικής επικοινωνίας, λογότυπο της Διαδρομής, διαφημιστικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό), ενημερωτικά φυλλάδια, site, κ.α. Η προθεσμία υποβολής σχετικών προσφορών λήγει στις 27 Σεπτεμβρίου.