Αναφορικά με έντυπο υλικό τουριστικής προβολής

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει προκηρύξει διαγωνισμό με σκοπό την ανάθεση αναπαραγωγής/ανατύπωσης υφιστάμενου έντυπου υλικού και τη δημιουργία νέου έντυπου υλικού τουριστικής προβολής και υλικού εκδηλώσεων, που θα χρησιμοποιηθεί σε εκθέσεις στο εξωτερικό και εσωτερικό και σε εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Ο προϋπολογισμός είναι 120.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 1η Οκτωβρίου 2013.