Σύμβουλος τουριστικής προβολής

Ο ανώτατος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 125.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η διάρκειά του θα είναι 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – προσφορών λήγει στις 8 Δεκεμβρίου. Το αντικείμενο του έργου του αναδόχου αποτελεί η υποστήριξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας νέας στρατηγικής για τον τουρισμό στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, με την ενοποίηση των επιμέρους προγραμμάτων τουριστικής προβολής των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των συλλογικών φορέων του τουριστικού προϊόντος.