Δράσεις ενημέρωσης για την αποκατάσταση της Λίμνης Κορώνειας

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 400.000 ευρώ και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 14 Δεκεμβρίου.