Επικοινωνία μέσω Διαδικτύου

Συγκεκριμένα, το υπό ανάθεση έργο έχει τίτλο «Σχέδιο διάχυσης που βασίζεται σε προσεγγίσεις επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου για τη μέγιστη εμπλοκή των ενδιαφερόμενων παραγόντων στο σχεδιασμό μικρών υδροηλεκτρικών». Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 27 Δεκεμβρίου και ο προϋπολογισμός έχει ορισθεί στις 11.300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.