Η Εθνική Λυρική Σκηνή διενεργεί διαγωνισμό για την αναπαραγωγή υλικού προβολής και ενημέρωσης για την πράξη «Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία».  Το budget είναι 60.000 ευρώ και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 5 Ιουνίου.