Συνολικού ύψους 1,8 εκατ. ευρώ

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου – γραφείου δημοσιεύσεων που θα αναλάβει τη δημοσίευση σε εφημερίδες, πανελλαδικές και περιφερειακές, διαφόρων ανακοινώσεων της ΔΕΗ Α.Ε., για χρονικό διάστημα δεκαέξι μηνών. Οι δημοσιεύσεις αυτές αφορούν σε περιλήψεις ή πλήρεις διακηρύξεις διαγωνισμών, ειδοποιήσεις απαλλοτριώσεων, ισολογισμούς ή άλλες δημοσιεύσεις, προσλήψεις προσωπικού. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.800.000 ευρώ και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2014.