Το FabSpace HackOnEarth πραγματοποιείται σήμερα και αύριο
Το Corallia διοργανώνει για πρώτη φορά τον διαγωνισμό ανοιχτής καινοτομίας FabSpace HackOnEarth, με στόχο τη δημιουργία νέων εφαρμογών, υπηρεσιών, πλατφορμών, τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων για κλάδους της οικονομίας (όπως η γεωργία ακριβείας) και τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών, μέσω της χρήσης γεω-δεδομένων (geo-data) και γεω-πληροφορικής (geo-information), αξιοποιώντας τις υποδομές του FabSpace (Space Fabrication Lab).

To FabSpace HackOnEarth, το οποίο διοργανώνεται στο πλαίσιο του FabSpace 2.0, του Ελληνικού Δικτύου Copernicus Relay / Copernicus Academy και των δράσεων του si-Cluster θα πραγματοποιηθεί 21 και 22 Απριλίου στο α2-innohub στο Μαρούσι. Οι διαγωνιζόμενοι σε ομάδες των 2-5 ατόμων, καλούνται να επιλέξουν μία ή περισσότερες από τις προκλήσεις αιχμής που έχει θέσει το HackOnEarth, με την καθοδήγηση μεντόρων να δημιουργήσουν το δικό τους προϊόν, λύση, εφαρμογή ή/και επιχειρηματική ιδέα και να παρουσιάσουν την ιδέα τους στην επιτροπή αξιολόγησης. Η πρώτη νικήτρια ομάδα συνολικά θα λάβει 1.000 ευρώ από το si-Cluster και πρόσβαση σε θερμοκοιτίδα επιχειρηματικής επιτάχυνσης του Corallia.