Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σπαραγγοπαραγωγών Νέστου προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «EU Kiwi Choice», πρόγραμμα ενημέρωσης για την προώθηση νωπών ακτινιδίων, για την αποκατάσταση των συνθηκών της αγοράς στις ΗΠΑ. Το έργο αφορά στην προώθηση φρέσκου ακτινιδίου στις ΗΠΑ, με στόχους τη βελτίωση της εικόνας του ευρωπαϊκού φρέσκου ακτινίδιου, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης, και βελτίωση της εικόνας του, επισημαίνοντας τα ειδικά χαρακτηριστικά της ασφάλειας των τροφίμων, της ιχνηλασιμότητας, της γνησιότητας, της διατροφικής αξίας. Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός πλαισίου δράσεων ενημέρωσης και προώθησης, που χωρίζεται στις κατηγορίες: Δημόσιες σχέσεις, ιστότοπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφήμιση, εργαλεία επικοινωνίας, εκδηλώσεις και προώθηση στα σημεία πώλησης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 398.214 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής προσφορών τις 02/03/2021.