Υπηρεσίες ψηφιοποίησης και προβολής για το Πολεμικό Μουσείο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη των εκθεμάτων του Πολεμικού Μουσείου μέσω διαδραστικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών και περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες προβολής του έργου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.065.000 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 29 Ιουνίου, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ή ενδεικτικών προσφορών στην περίπτωση υλοποίησης δυναμικού συστήματος αγορών (ανοικτές διαδικασίες) είναι 23 Ιουλίου.