Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων στις ΗΠΑ και τον Καναδά».

Ο προϋπολογισμός του έργου έχει οριστεί στα 2.058.042 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια της σύμβασης τους 36 μήνες. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη μέχρι την Παρασκευή 07/04/2023.