Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.598.900 ευρώ, με διάρκεια της σύμβασης τα τρία έτη. Η υποβολή προσφορών πραγματοποιείται μέχρι τις 24 Ιανουαρίου.