Για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων» έχει προϋπολογισμό 73.603 ευρώ και θα διενεργηθεί την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015. Ο διαγωνισμός με αντικείμενο «παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων» έχει προϋπολογισμό 73.492 ευρώ και θα διενεργηθεί επίσης την 1η Οκτωβρίου 2015.