Στο πλαίσιο προώθησης της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ

Μία από τις κοινές δράσεις που οργάνωσαν ήταν η ενημέρωση 50.000 πολιτών σε 24 Δήμους για θέματα που αφορούν στην υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ, μέσα από χρήσιμες πληροφορίες. Στο πλαίσιο της σύμπραξης διοργανώθηκε Πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης με την υποστήριξη της Diageo Hellas και τη συνεργασία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Κέντρου Έρευνας & Πρόληψης Ατυχημάτων και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς.