Διάσταση των προτιμήσεων των καταναλωτών με εκείνες των marketers σχετικά με το ad placement, καταγράφει η νέα έρευνα της Kantar σε 4.000 καταναλωτές και 700 ανώτατα στελέχη marketing. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση σε «φρέσκες» πλατφόρμες, όπως το TikTok, το οποίο κατατάσσεται στην πρώτη θέση του πρώτου Global Ad Equity, αφήνοντας τις επόμενες θέσεις για τα Instagram, Snapchat, Google και Twitter.

Ταυτόχρονα, οι marketers προτιμούν τις εδραιωμένες digital πλατφόρμες, όπως το YouTube. Ο διαχωρισμός αυτός επεκτείνεται και στα κανάλια, με τους καταναλωτές να προτιμούν, κατά σειρά, τα cinema ads, τα sponsored events, τα magazine ads, τα digital ΟΟΗ και τις εφημερίδες, ενώ, στο άλλο άκρο, οι marketers δίνουν έμφαση στα online video, την τηλεόραση, το news feeds των social media, το streaming TV και τα stories.

Επιπλέον, ενώ το online format παραμένει λιγότερο δημοφιλές από το offline, οι καταναλωτές κινούνται μεταξύ του branded περιεχομένου των influencers, των podcast ads και των streaming TV ads. (Πηγή: The Drum)