Σύμφωνα με έρευνα της KPMG σε 1.000 CEOs

Οργανισμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ολλανδία και Ελλάδα δηλώνουν ότι η ανάπτυξη στρατηγικών για τη μελλοντική τους ανάπτυξη βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους – ενώ στη Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία και Ισλανδία δίνεται αντί αυτού συγκριτικά μεγαλύτερη έμφαση στην επίλυση βραχυπρόθεσμων αναγκών των επιχειρήσεων.

Μάλιστα, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο ηγούνται των σχεδίων για τη στρατηγική ανάπτυξη των επιχειρήσεων /επέκταση επιχειρηματικών τομέων με επικεφαλής τους τομείς των ηλεκτρονικών, τροφίμων, αυτοκινήτων και ενέργειας.

Η έρευνα της KPMG για την «Ημερήσια Διάταξη των Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων» (KPMG «European Business Leaders’ Agenda Survey») εξέτασε πάνω από 1.000 επικεφαλής επιχειρήσεων από 10 χώρες στην Ευρώπη και σε 12 επιχειρηματικούς τομείς. Μελλοντικές έρευνες θα διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση.