Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ ΑΕ ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διαφημιστικής εκστρατείας και παραγωγής διαφημιστικών ταινιών, για ένα έτος, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους 360.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ για το έτος 2021.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού, που θα περιγράφεται αναλυτικά στην προκήρυξη που θα εκδοθεί σύντομα, αφορά στην παροχή υπηρεσιών στρατηγικής προβολής, σχεδιασμού και υλοποίησης δημιουργικού υλικού για την παρουσίαση, την προβολή και την προώθηση του περιεχομένου, του προγράμματος, των καναλιών (γραμμικών και μη γραμμικών), των ραδιοφωνικών σταθμών, του Ertflix, της διαδικτυακής σελίδας, των Μουσικών Συνόλων, του Αρχείου και των δράσεων της ΕΡΤ ΑΕ, καθώς και την παροχή υπηρεσιών παραγωγής έως 15 διαφημιστικών ταινιών, κατ’ ελάχιστον 10 διάρκειας έως 60’’.