Με προϋπολογισμό 73.800 ευρώ

Στόχος της ταινίας, είναι η αποτύπωση της ιστορίας του Ελληνικού Τουρισμού με σύγχρονη τεχνοτροπία και μέσα από την αξιοποίηση όλων των στοιχείων που αναγάγουν την Ελλάδα σε αυθεντικό τουριστικό προορισμό. Το έργο του αναδόχου θα αποτελέσει υλικό βάσης για την επικοινωνιακή στρατηγική του ΕΟΤ για τα επόμενα έτη, σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, Φεστιβάλ, εκδηλώσεις δημοσιότητας στο Εξωτερικό και αλλού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 73.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η προθεσμία καταβολής συμμετοχών λήγει στις 18 Σεπτεμβρίου.