Μεγάλη πτώση στο 8μηνο Ιανουάριος-Αύγουστος

Όσον αφορά στον Αύγουστο, η τηλεόραση διατήρησε θετικό πρόσημο (13,19%), ενώ το ραδιόφωνο περιόρισε αισθητά τις απώλειές του, που ήταν -8,67%. Τη μεγαλύτερη πτώση είχαν οι εφημερίδες (-29,87%), αλλά και τα περιοδικά (-17,74%).

Όσον αφορά στο 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου, η τηλεόραση περιόρισε λίγο τις απώλειές της (-9,57%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες εξακολούθησε να έχει το ραδιόφωνο (-27,40%). Τέλος, για άλλη μια φορά, μεγάλες απώλειες διαφημιστικών εσόδων κατέγραψαν τα περιοδικά (-21,05) και οι εφημερίδες (-17,02). Σε κάθε περίπτωση, τα νούμερα δείχνουν ότι η πτώση συνεχίζεται, απέναντι σε ένα ήδη πολύ κακό 2010, συμπιέζοντας ακόμα περισσότερο τα όποια κέρδη των μέσων.

Η εικόνα δείχνει ότι η πτώση τείνει να μονιμοποιηθεί, άλλοτε με μικρότερους και άλλοτε με μεγαλύτερους ρυθμούς, ενώ στον ορίζοντα δεν φαίνεται κάποια ένδειξη ότι αυτό μπορεί να αλλάξει προς το θετικό, σύντομα.

 Συγκεντρωτική διαφημιστική δαπάνη

 Μέσο  08/2010  Ποσοστά (%)  08/2011  Ποσοστά (%)  Μεταβολή (%)
 Τηλεόρ.  14.008.640  17,90  15.856.413  23,90  13,19
 Περιοδ.  38.142.108  48,75  31.375.081  47,28  -17,74
 Εφημ.  22.209.231  28,38  15.576.267  23,47  -29,87
 Ραδ.  3.886.925  4,97  3.549.847  5,35  -8,67
 Σύνολο  78.246.904  100,0  66.357.608  100,0  -15,19

 Πηγή: Media Services

 Μέσο  01-08/2010  Ποσοστά (%)  01-08/2011  Ποσοστά (%)  Μεταβολή (%)
 Τηλεόρ.  383.833.523  31,13  347.095.820  33,91  -9,57
 Περιοδ.  489.691.365  39,72  386.631.932  37,77  -21,05
 Εφημ.  279.244.645  22,65  231.730.339  22,64  -17,02
 Ραδ.  80.097.888  6,50  58.148.940  5,68  -27,40
 Σύνολο  1.232.867  100,0  1.023.607.031  100,0  -16,97

 Πηγή: Media Services

* Ποσά σε ευρώ
Τον Ιανουάριο του 2011 αποχώρησαν από τη μέτρηση οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Μελωδία, Athens DJ, Rock FM και τον Απρίλιο του 2011 οι σταθμοί Love & Happy.
H σύγκριση ίδιων σταθμών τον Αύγουστο 2010 και 2011 δείχνει αύξηση 21,45%, ενώ το 8μηνου 2010 και 2011 δείχνει μείωση 9,59%.