Στο -2,60%, από -4,07% που ήταν το πρώτο 4μηνο

Πιο συγκεκριμένα, το α΄ 5μηνο του 2013 η τεκμαρτή δαπάνη στα κύρια μέσα έφτασε τα 466.694.316 ευρώ έναντι 479.158.886 ευρώ το αντίστοιχο 5μηνο του 2012. Όσον αφορά στον Μάιο, το πρόσημο ήταν και πάλι θετικό (+2,58%) σε σχέση με τον Μάιο του 2012. Ετσι, η δαπάνη έφτασε τα 108.486.611 ευρώ έναντι 105.755.413 ευρώ τον Μάιο του 2012.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟ – ΜΑΪΟΣ 2013
Mέσο Μάιος 2012 Ποσοστά (%) Μάιος 2013 Ποσοστά (%) Μεταβολή (%)
Τηλεόραση 46.238.638 43.72 55.438.960 51,10 19,90
Περιοδικά 33.544.876 31,72 26.551.260 24,47 -20,85
Εφημερίδες 21.363.220 20,20 21.559.749 19,87 0,92
Ραδιόφωνο 4.608.679 4,36 4.936.642 4,55 7,12
Σύνολο 105.755.413 100,00 108.486.611 100,00 2,58
Mέσο Ιανουάριος- Μάιος 2012 Ποσοστά (%) Ιανουάριος- Μάιος 2013 Ποσοστά (%) Μεταβολή (%)
Τηλεόραση 193.803.439 40,45 231.747.163 49,66 19,58
Περιοδικά 155.635.380 32,48 113.154.937 24,25 -27,29
Εφημερίδες 104.168.913 21,74 99.062.273 21,23 -4,90
Ραδιόφωνο 25.551.155 5,33 22.729.942 4,87 -11,04
Σύνολο 479.158.886 100,00 466.694.316 100,0 -2,60