Σε αρνητικό πρόσημο πέρασαν πλέον όλα τα κύρια μέσα, εκτός τηλεόρασης

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τα στοιχεία της Media Services, τον Απρίλιο του 2015 η τεκμαρτή δαπάνη ήταν αυξημένη κατά 14,62% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2014 και διαμορφώθηκε στα 121.631.813 ευρώ έναντι 106.116.338 ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε η δαπάνη στην τηλεόραση, με 49,30%, αύξηση ωστόσο που οφείλεται κυρίως στην επιβολή του φόρου 20% επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων. Ωστόσο, όλα τα άλλα μέσα είχαν αρνητικό πρόσημο, ακόμα και το ραδιόφωνο (-10,11%), που τον Μάρτιο είχε θετικό (+5,94%). Στο σύνολο πρώτου 4μηνου 2015, η δαπάνη εμφανίζεται αυξημένη κατά +12,46%, αύξηση που και πάλι οφείλεται στην αύξηση του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων. Έτσι, διαμορφώθηκε στα 427.319.011ευρώ από 379.973.503 ευρώ το αντίστοιχο 4μηνο του 2014. Το ίδιο διάστημα, πέρασε σε αρνητικό πρόσημο και το ραδιόφωνο (-1,12%).  Στο σύνολό της ωστόσο, η δαπάνη πρώτου 4μηνου εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με το πρώτο 3μηνο, όταν αυτή ήταν στο +11,63%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩΝ – Α’ 4ΜΗΝΟ 2015
ΜΕΣΟ ΑΠΡ. 2014 ΠΟΣ/ΤΑ ΑΠΡ. 2015 ΠΟΣ/ΤΑ ΜΕΤ/ΛΗ
ΤΗΛ/ΣΗ 48.140.034 45,37% 71.872.975 59,09% 49,30%
ΠΕΡ/ΚΑ 29.417.062 27,72% 26.431.848 21,73% -10,15%
ΕΦ/ΔΕΣ 21.139.473 19,92% 16.657.284 13,69% -21,20%
ΡΑΔ/ΝΟ 7.419.769 6,99% 6.669.707 5,48% -10,11%
ΣΥΝΟΛΟ 106.116.338 100,00% 121.631.813 100,00% 14,62%
ΜΕΣΟ ΙΑΝ. – AΠΡ. ’14 ΠΟΣ/ΤΑ ΙΑΝ. – ΑΠΡ. ’15 ΠΟΣ/ΤΑ ΜΕΤ/ΛΗ
ΤΗΛ/ΣΗ 188.713.706 49,66% 260.010.337 60,85% 37,78%
ΠΕΡ/ΚΑ 90.415.242 23,80% 79.435.873 18,59% -12,14%
ΕΦ/ΔΕΣ 75.932.320 19,98% 63.239.160 14,80% -16,72%
ΡΑΔ/ΝΟ 24.912.235 6,56% 24.633.641 5,76% -1,12%
ΣΥΝΟΛΟ 379.973.503 100,00% 427.319.011 100,00% 12,46%

Πηγή: Media Services, ποσά σε ευρώ