Συγκροτήθηκε ήδη σχετική επιτροπή

Για το σκοπό αυτό, έχει ήδη συσταθεί η σχετική επιτροπή που θα κάνει τις μελέτες και την επιλογή της εταιρείας (ή των εταιρειών) που θα το αναλάβει (-ουν). Ο σχεδιασμός προβλέπει την τοποθέτηση διαφημιστικών οθονών σε λεωφορεία και τρόλεϊ, σε σημεία που θα είναι ορατά από όλους τους επιβάτες.