Ωστόσο, μεγάλες παραμένουν οι απώλειες όλων των κύριων μέσων στο 8μηνο Ιανουάριος-Αύγουστος

Όσον αφορά στον Αύγουστο, η τηλεόραση διατήρησε θετικό πρόσημο (+13,19%), ενώ το ραδιόφωνο περιόρισε αισθητά τις απώλειές του, που ήταν -8,67%. Τη μεγαλύτερη πτώση είχαν οι εφημερίδες (-29,87%), αλλά και τα περιοδικά (-17,74%). Όσον αφορά στο 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου, η τηλεόραση περιόρισε λίγο τις απώλειές της (-9,57%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες εξακολούθησε να έχει το ραδιόφωνο (-27,40%).

Τέλος, για άλλη μια φορά, μεγάλες απώλειες διαφημιστικών εσόδων κατέγραψαν τα περιοδικά (-21,05) και οι εφημερίδες (-17,02).

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

 Μέσο  Αύγουστος 2010  Ποσοστά (%)  Αύγουστος 2011  Ποσοστά (%)  Μεταβολή (%)
 Τηλεόραση  14.008.640  17,90  15.856.413  23,90  13,19
 Περιοδικά  38.142.108  48,75  31.375.081  47,28  -17,74
 Εφημερίδες  22.209.231  28,38  15.576.267  23,47  -29,87
 Ραδιόφωνο  3.886.925  4,97  3.549.847  5,35  -8,67
 Σύνολο  78.246.904  100,0  66.357.608  100,0  -15,19
 Μέσο  Ιανουάριος-Αύγουστος 2010  Ποσοστά (%)  Ιανουάριος-Αύγουστος 2011  Ποσοστά (%)  Μεταβολή (%)
 Τηλεόραση  383.833.523  31,13  347.095.820  33,91  -9,57
 Περιοδικά  489.691.365  39,72  386.631.932  37,77  -21,05
 Εφημερίδες  279.244.645  22,65  231.730.339  22,64  -17,02
 Ραδιόφωνο  80.097.888  6,50  58.148.940  5,68  -27,40
 Σύνολο  1.232.867  100,0  1.023.607.031  100,0  -16,97

 Πηγή: Media Services

 Ποσά σε ευρώ
 Τον Ιανουάριο του 2011 αποχώρησαν από τη μέτρηση οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Μελωδία, Athens DJ, Rock FM και τον Απρίλιο του 2011 οι σταθμοί Love & Happy. H σύγκριση ίδιων σταθμών τον Αύγουστο 2010 και 2011 δείχνει αύξηση 21,45%, ενώ το 8μηνου 2010 και 2011 δείχνει μείωση 9,59%.