Ρυθμίσεις που αφορούν τους ψηφιακούς γίγαντες
Φρένο στις άδικες πρακτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριο επιθυμεί να θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πάνω από ένα εκατ. ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλατφόρμες για να προσεγγίσουν τους καταναλωτές τους.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες διαμεσολάβησης, όπως τα e-commerce market places (π.χ. Amazon, eBay) και οι μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google Search) θα πρέπει να εφαρμόσουν σειρά μέτρων προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι συμβατικές τους σχέσεις με τις επιχειρήσεις (π.χ. online retailers, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εστίασης, app developers) είναι διαφανείς και συνάδουν με τον κανονισμό που συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι νέοι κανονισμοί θα ισχύουν και για τα app stores (π.χ. Apple App Store, Microsoft Store), τα social media (π.χ. Facebook, Instagram), αλλά και τα εργαλεία σύγκρισης τιμών (π.χ. Skyscanner, TripAdvisor). Εν δυνάμει επιβλαβείς εμπορικές πρακτικές, όπως οι ξαφνικές, ανεξήγητες μεταβολές σε όρους και προϋποθέσεις, παύση λογαριασμών και αδιαφανή κριτήρια ranking, συγκαταλέγονται στα «αγκάθια» στις σχέσεις platform-to-business (P2B) και οι νέες ρυθμίσεις επιβάλλουν στις διαδικτυακές πλατφόρμες να τα αντιμετωπίσουν με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο. Η προσωρινή συμφωνία θα πρέπει, ωστόσο, να επικυρωθεί και από άλλα θεσμικά όργανα, προτού τεθεί προς ψήφιση και έγκριση.