Ευρήματα της έρευνας των ClientIQ και Focus Bari για τη σχέση των Ελλήνων με τα προσωπικά δεδομένα
Ευκολότερα από ό,τι ίσως νομίζουν οι εταιρείες είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν αρκετά από τα προσωπικά τους δεδομένα οι έλληνες καταναλωτές.

Αυτό αποτυπώνεται στην πρώτη πανελλαδική έρευνα που διενήργησαν η ClientIQ και η Focus Bari, 4 μήνες μετά την εφαρμογή του νέου πανευρωπαϊκού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), με στόχο να χαρτογραφήσει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι έλληνες καταναλωτές τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και τις προσδοκίες τους από τις επιχειρήσεις. Όπως αναδεικνύεται στην έρευνα που παρουσιάστηκε χθες, οι Έλληνες, σήμερα, θεωρούν αναπόφευκτη την καταγραφή και την αξιοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων από τις εταιρείες, θεωρώντας την ως το απαιτούμενο «τίμημα» προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες.

Κατά μέσο όρο, προσκομίζουν περίπου 9 προσωπικά τους στοιχεία όταν τους ζητηθεί, ενώ εμφανίζονται να προσκομίζουν αβίαστα το email τους, σε ποσοστό που αγγίζει το 90%. Αξίζει επίσης να σημειωθεί και ότι 8 στους 10 ερωτηθέντες δηλώνουν ότι προσκομίζουν στις εταιρείες πληροφορίες αναφορικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους, προκειμένου να έχουν προσωποποιημένες υπηρεσίες, με το 83% των καταναλωτών να δηλώνει ότι ενοχλείται όταν οι εταιρείες δεν αξιοποιούν τα στοιχεία που έχουν ήδη δώσει. Παρά τις διαφορές στο πώς κάθε ηλικιακή ομάδα κατανοεί τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, η διαφύλαξη της ασφάλειας και η διαφάνεια ως προς τη χρήση τους είναι αδιαπραγμάτευτη για όλες.