Με κεντρικό ομιλητή τον B. M. Bensaou

Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της στρατηγικής «Blue Ocean», στο πλαίσιο της οποίας υποστηρίζεται ότι οι κορυφαίες εταιρείες του αύριο δε θα επιτύχουν εάν συνεχίζουν να «αντιγράφουν» τους ανταγωνιστές τους. Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΕΔΕ αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Στο σημερινό περιβάλλον απαιτείται καινοτομία και νέοι τρόποι προσέγγισης της αγοράς. Μια τέτοια προσέγγιση οδηγεί στη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας και δημιουργεί σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο για την επιχείρηση όσο και για τους πελάτες της, καθιστώντας τον ανταγωνισμό παρωχημένο.

Προσφέρει μια συστηματική προσέγγιση και βασίζεται σε έξι αρχές, που δείχνουν πώς να αναδιαρθρώσει κανείς τα όρια της αγοράς, να εστιάσει στη μεγάλη εικόνα, να υπερβεί τα όρια της υπάρχουσας ζήτησης, να επανεξετάσει τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας, να ξεπεράσει τα εμπόδια των υφιστάμενων οργανωτικών δομών και να «μεταφράσει» σε δράσεις την επιλεχθείσα στρατηγική. Ανατρέποντας τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης η Blue Ocean Strategy υποδεικνύει μια νέα πορεία για να κερδίσουν οι επιχειρήσεις το μέλλον». Μέγας χορηγός της εκδήλωσης είναι η Globo.