Το Ινστιτούτο στηρίζει ξανά έναν οργανισμό στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας

Το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ) οργάνωσε τη διαδικτυακή φέτος κοπή της πίτας για το 2021 και απέστειλε εξ αποστάσεως τις ευχές του για υγεία, καλοτυχία και ευημερία στις δουλειές στα μέλη και τους φίλους του την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου. Το ΙΠΕ πιστό στη δέσμευσή του να ενισχύει έναν οργανισμό στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας, στηρίζει φέτος το Αναρρωτήριο Πεντέλης.

Στην εισαγωγική ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΙΠΕ Αντώνης Ποταμίτης επικεντρώθηκε στη στρατηγική του ΔΣ για το 2021 με βασικούς πυλώνες την εκπαίδευση, τη συμβολή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, το networking και τη σύσφιξη σχέσεων. Επίσης, παρουσίασε το νέο ΔΣ. Μεταξύ άλλων, ο Κώστας Βαλκάνας με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου είναι αρμόδιος για θέματα υλοποίησης στρατηγικής και στόχων του Ινστιτούτου, ο Αλέξης Ζητρίδης με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου Α’ είναι αρμόδιος για θέματα επικοινωνίας και εξωστρέφειας, και ο Πέτρος Χανής με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου Β’ είναι αρμόδιος για θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης μελών.