Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Ο Στόχος #12 και η σημασία του για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030» διοργανώνει την Τετάρτη 12 Μαΐου, το CSR Hellas στο πλαίσιο του 6ου φοιτητικού διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής». Ο 6ος κύκλος του Διαγωνισμού εστιάζει στον Στόχο 12 (Διασφάλιση βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής) και στον Στόχο 4 (Διασφαλίζουμε την χωρίς αποκλεισμούς, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση για τη σημασία των ΣΒΑ 2030) έχοντας ως θέμα: «Η υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς καταναλωτών, εργαζομένων και στελεχών».