Η ευελιξία (agility) και η προσαρμοστικότητα (adaptability) βρέθηκαν στο επίκεντρο της θεματολογίας του ετήσιο συνεδρίου του ομίλου West, με τίτλο «Be Agile, Be Adaptive», στις 20 Φεβρουαρίου. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με ταυτόχρονη σύνδεση σε Ελλάδα και Κύπρο και τη συμμετοχή του συνόλου των διοικητικών υπάλληλων του ομίλου.

Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Προέδρος του ομίλου, Αντώνης Ποταμίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στις αλλαγές που επήλθαν το 2020 στην αγορά και στο πώς, διαμέσου της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας, είναι εφικτό να αναπτυχθεί η πελατοκεντρικότητα. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο standup comedian Λάμπρος Φισφής. Το συνέδριο έκλεισε με κοπή βασιλόπιτας και βράβευση των ανθρώπων της εταιρείας, που απέδειξαν τη συμβολή τους στην αποτύπωση των αξιών του ομίλου.