Μια νέα δέσμη παροχών με τίτλο «Visa Eco Benefits» και επίκεντρο τη βιωσιμότητα, σχεδιασμένων να ενθαρρύνουν τους κατόχους καρτών να ακολουθήσουν συμπεριφορές βιώσιμης κατανάλωσης, παρουσιάζει η Visa. Το πακέτο Visa Eco Benefits απευθύνεται στους εκδότες λογαριασμών και θα είναι διαθέσιμο αρχικά στην Ευρώπη, ενώ στη διάρκεια του επόμενου έτους θα κυκλοφορήσει στους πελάτες της Visa παγκοσμίως.

Θα επιτρέψει δε στους εκδότες Visa να προσθέσουν τα προνόμια αυτά στα υπάρχοντα πιστωτικά/χρεωστικά προϊόντα κατόχων καρτών Visa. Στις διαθέσιμες λειτουργίες περιλαμβάνονται: Υπολογιστής αποτυπώματος άνθρακα, Αντισταθμίσεις άνθρακα, Εξατομικευμένη εκπαίδευση των πελατών για τη βιώσιμη κατανάλωση, Βιώσιμα υλικά καρτών, Δωρεές σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και Διευρυμένες ανταμοιβές στους κατόχους καρτών για βιώσιμες συμπεριφορές.

«Στη Visa, αναγνωρίζουμε τον επείγοντα χαρακτήρα της κλιματικής αλλαγής και δεσμευόμαστε σε μια νέα εποχή αειφόρας και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης», δήλωσε η Charlotte Hogg, CEO της Visa στην Ευρώπη.