Τον τέταρτο Ενιαίο Απολογισμό της, με έτος αναφοράς το 2019, έδωσε στη δημοσιότητα η Global Sustain, στον οποίο αποτυπώνεται και πάλι η δέσμευσή της για διαφάνεια και βιώσιμη ανάπτυξη. Η εταιρεία συνέχισε να δημιουργεί αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσα από ορθή διαχείριση όλων των κεφαλαίων, επενδύοντας σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα και δημιουργώντας εποικοδομητικές συνέργειες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Στα επιτεύγματά της δε, για το 2019, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κλιματική ουδετερότητα, η αύξηση της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, ο εθελοντισμός κ.ά. «Σχεδόν 15 χρόνια τώρα, υποστηρίζουμε εταιρείες να επαναπροσδιορίσουν τον τομέα δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο του μετασχηματισμού και της βιωσιμότητάς τους. Ένα είναι σίγουρο, δεν υπάρχει εταιρική επιτυχία χωρίς αρχές βιώσιμης ανάπτυξης», παρατήρησε ο Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Sustain.