Η Natura &Co, όμιλος που αποτελείται από τις εταιρείες Avon, Natura, The Body Shop και Aesop, παρουσίασε το πρόγραμμα «Δέσμευση στη Ζωή», ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αειφορίας, που στοχεύει στην εντατικοποίηση των δράσεών της για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα πιο κρίσιμα ζητήματα του κόσμου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η κλιματική αλλαγή και η προστασία του Αμαζονίου, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η διασφάλιση της ισότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης σε ολόκληρο το δίκτυό της.

Μέσα από τρεις πυλώνες, το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του Αμαζονίου μέσω, μεταξύ άλλων της επίτευξης μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030 για τις τέσσερις θυγατρικές της, 20 χρόνια πριν από την ημερομηνία που ορίζει η Δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών.

Επίσης εστιάζει την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυξάνοντας τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τις κοινωνικές επενδύσεις. Τέλος, στοχεύει στην υιοθέτηση κυκλικής οικονομίας και την αειφορία, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το 100% των υλικών συσκευασίας θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, ανακυκλώσιμα ή συνθετικά έως το 2030 και αυξάνοντας τη χρήση του ανακυκλωμένου πλαστικού.