Πολωνική πλατφόρμα προσελκύει μεγάλους διαφημιζόμενους

Πρόκειται για online υπηρεσία, η οποία προσφέρει διασύνδεση στους επαγγελματίες του graphic design από όλο τον κόσμο. Μέχρι στιγμής, έχει εγγεγραμμένους 5.000 επαγγελματίες, στους οποίους οι διαφημιζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν, αναζητώντας υπηρεσίες design. Πιο πρόσφατο παραδείγμα αποτελεί η KLM Airlines, η οποία σκοπεύει να αξιοποιήσει τη Mintia για το σχεδιασμό νέου lifestyle newsletter.

Μέσω της Mintia, ο διαφημιζόμενος καλεί τους designers να υποβάλουν προτάσεις, ενώ οι διαγωνιζόμενοι αξιολογούνται με βάση την ποιότητα των προτάσεών τους και όχι την τιμή, αφού αυτή είναι φιξαρισμένη. Οι εμπνευστές της πλατφόρμας θεωρούν ότι το πλήθος και εύρος των προτάσεων στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο διαφημιζόμενος, σε συνδυασμό με την ταχύτητα, αποτελούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Mintia.