Μνημόνιο συνεργασίας (MoU) υπέγραψαν η ΔΕΠΑ Εμπορίας και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, με αντικείμενο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν στη χρήση και εκμετάλλευση του φυσικού αερίου. Αντικείμενό του αποτελεί, μεταξύ άλλων, η διευρυμένη συνεργασία για την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η δημιουργία δικτύων, η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας και η ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογικών λύσεων και καινοτομιών στις διαδικασίες παραγωγής. «Η συνεργασία με το ΕΜΠ δύναται να προσφέρει τα μέγιστα στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας και την επίτευξη των παραγωγικών της σχεδίων», δήλωσε σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς.