Τις επιδόσεις της στο πλαίσιο των στόχων για θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και για τη βιωσιμότητα κατά τη διάρκεια του 2020, έδωσε στη δημοσιότητα η Dentsu International. Σύμφωνα με την έκθεση «2020 Social Impact Highlight Report», παρά τις επιπτώσεις τις οποίες προκάλεσε ο Covid-19, η εταιρεία συνέχισε να ενσωματώνει τη social impact στρατηγική της στις επιχειρηματικές υπηρεσίες και λειτουργίες της, απαντώντας στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των πελατών της για τη βιωσιμότητα, καθώς και στα υψηλά επίπεδα engagement μεταξύ των ανθρώπων της παγκοσμίως. Σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους της, ούσα η πρώτη η οποία πέτυχε πιστοποίηση RE100 για τη χρήση 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και εξωτερική πιστοποίηση για τον στόχο της περί μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από το Science Based Target Initiative.

«Η social impact στρατηγική μας διαδραματίζει ισχυρό ρόλο όχι μόνο στη δημιουργία ουσιαστικής αλλαγής, αλλά και ως διακριτός παράγοντας στα insights και τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε στους πελάτες μας και στη δυνατότητα που έχουμε να προσελκύσουμε και να αναπτύξουμε τους καλύτερους επαγγελματίες του industry μας», σημείωσε η Wendy Clark, Global CEO, Dentsu International.

(Πηγή: The Drum)