Στο πλαίσιο του προγράμματος Think Green

Οι εργαζόμενοι της Suzuki Σφακιανάκης μαζί με τις οικογένειές τους φύτευσαν την Κυριακή 1η Νοεμβρίου τα πρώτα 13.000 δέντρα. Η δενδροφύτευση, που παράλληλα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού, πραγματοποιήθηκε στην Καλλιτεχνούπολη στο Νέο Βουτζά, σε έκταση 400 στρεμμάτων, που κάηκε στις φωτιές του 2005. Πριν τη δενδροφύτευση, η Suzuki Σφακιανάκης, προχώρησε στη διάνοιξη δασικού δρόμου, στην τοποθέτηση δεξαμενών νερού και την απαραίτητη προετοιμασία του εδάφους.
Αυτή είναι η πρώτη, από μια σειρά δενδροφυτεύσεων που έχει αναλάβει η Suzuki Σφακιανάκης, σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις φωτιές τα τελευταία χρόνια.