Όπως είχε ανακοινωθεί το καλοκαίρι, οι δύο εταιρείες σκόπευαν να ενοποιήσουν το portfolio των πελατών τους και να συστεγαστούν σε νέο κτίριο.