Νέα έρευνα της Deloitte αποκαλύπτει ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων αύξησε τις επενδύσεις στη βιωσιμότητα εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας. Η έκθεση της Deloitte «2023 CxO Sustainability Report: Accelerating the Green Transition», υποστηρίζει ότι το 75% των CxOs απάντησαν ότι οι εταιρείες τους έχουν αυξήσει τις επενδύσεις στη βιωσιμότητα τον τελευταίο χρόνο, ενώ ένα 20% δήλωσαν «σημαντική» αύξηση αυτών.

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρέασαν τις επιχειρήσεις τους τον περασμένο χρόνο, με το 82% των CxOs να δηλώνει πως έχει επηρεαστεί και σε προσωπικό επίπεδο. Επιπλέον, οι CxOs ανέφεραν «την έλλειψη πόρων/το κόστος» ως το πιο σημαντικό πρόβλημα το οποίο ήδη επηρεάζει τις επιχειρήσεις τους (46%), ενώ το 45% υπογράμμισε «τα μεταβαλλόμενα πρότυπα κατανάλωσης ή προτιμήσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή» και το 43% ανέφερε «τη ρύθμιση των εκπομπών» ως ένα ακόμα πολύ σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει τις επιχειρήσεις τους.

Οι CxOs ανέφεραν ότι η δυσκολία στον υπολογισμό του περιβαλλοντικού αντικτύπου και του κόστους για βιωσιμότητες πρακτικές είναι το βασικό εμπόδιο για να λάβουν δράση. Η έρευνα της Deloitte διαπιστώνει ότι οι εταιρείες αισθάνονται από όλες τις πλευρές μεγάλη πίεση να αναλάβουν δράσεις για να συμβάλλουν στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Περισσότεροι από 2.000 CxOs σε 24 χώρες συμμετείχαν στην έρευνα.