Για δέκατη συνεχή σειρά, συνεχίζεται η συνεργασία της Mediacube με το DigiMa, το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Digital Marketing του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το DigiMa απευθύνεται, κυρίως, σε επαγγελματίες και συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, μέσα από πρακτικά παραδείγματα, case studies, ασκήσεις εφαρμογής σε πραγματικά projects και χρήση σύγχρονων εργαλείων. Τα μαθήματα εισηγούνται καθηγητές του ΟΠΑ και στελέχη κορυφαίων εταιρειών της αγοράς, με στόχο να υπάρχει η κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα σε θεωρία και εφαρμογή, ώστε να προετοιμαστούν αποτελεσματικά οι μελλοντικοί Digital Marketeers. Η Mediacube εισηγείται τα μαθήματα SEO, Web Analytics, καθώς και Briefing & Reporting.