Έρευνα της PwC

Όμως η αλλαγή αυτή δεν έρχεται τόσο σύντομα όσο αναμένεται, σύμφωνα με νέα έρευνα της PwC. Η έκθεση για την κατανόηση της συμπεριφοράς των online καταναλωτών, «Ερμηνεύοντας τον online καταναλωτή: 10 μύθοι για το πολυκαναλικό μοντέλο πωλήσεων» βασίζεται σε έρευνα στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 11.000 online καταναλωτές από 11 χώρες και 3 ηπείρους.

Το 60% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παρακολουθεί, να ανακαλύπτει και να αξιολογεί τα brands και τους πωλητές. Ωστόσο, μόνο το 10% δήλωσε ότι η επικοινωνία μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  ήταν η αίτια που τους κατεύθυνε σε συγκεκριμένο online κατάστημα. Στην πραγματικότητα, το 17% των χρηστών του Internet δεν πραγματοποιεί καθόλου ηλεκτρονικές αγορές αλλά εξακολουθεί να προτιμά τα καταστήματα.