Τα δέκα χρόνια της ενημερωτικής εκστρατείας [email protected] για την ορθή χρήση του διαδικτύου γιορτάζει φέτος η Wind, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητάς της στον άξονα «Κοινωνία». Κατά τη διάρκειά τους, ενημερώθηκαν περισσότεροι από 400.000 γονείς και μαθητές, διανεμήθηκαν πάνω από 250.000 έντυπα σε 5.000 σχολεία πανελλαδικά και «έτρεξαν» τέσσερις καμπάνιες ευαισθητοποίησης. Η εκστρατεία τρέχει στη σελίδα του [email protected], στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram, ενθαρρύνοντας, όπως αναφέρει η εταιρεία, τον διάλογο μεταξύ ανηλίκων, γονέων, κηδεμόνων και εκπαιδευτικών και προωθώντας τις θετικές πλευρές των νέων τεχνολογιών και την κριτική σκέψη.