Σε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών προχώρησε η ΔΕΗ ΑΕ, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων για Ευρωπαϊκά Θέματα.

Συγκεκριμένα, νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίστηκε η 23/09/2019. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών tenderONE της εταιρείας cosmoONE. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 720.000 ευρώ.