Με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, η ΔΕΗ και η Ελινόιλ προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MοU). Σύμφωνα με το MoU, τα δύο μέρη πρόκειται να διερευνήσουν τα σημεία του δικτύου πρατηρίων της Ελινόιλ πανελλαδικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στάθμευση και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, δεσμεύονται για την από κοινού προώθηση των υπηρεσιών της ηλεκτροκίνησης και δηλώνουν αμοιβαία πρόθεση για περαιτέρω συνέργειες που μπορεί να προκύψουν από τη μεταξύ τους συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ θα αναλάβει να τοποθετήσει φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων σε αντίστοιχα πρατήρια του δικτύου της Ελινόιλ, τμηματικά και ανά επιμέρους φάσεις.