Διαχείριση εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας

Το CSR Hellas, το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και το Πανεπιστήμιο Κρήτης υλοποιούν, για δεύτερη χρονιά, το πρόγραμμα CSR School με την υποστήριξη του Center of Excellence for Sustainability του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και του τμήματος Executive Development του Alba. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της σημασίας της εταιρικής υπευθυνότητας και η εκπαίδευση των στελεχών της αγοράς στον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών γύρω από τη βιωσιμότητα και τη συμπερίληψη της τελευταίας στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής. Φέτος, το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί online, από 5 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου, σε 12 webinars.