Το τελευταίο διάστημα οι συζητήσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη κυριαρχούν, με σημαίνουσες προσωπικότητες και παγκόσμιους κολοσσούς να υποστηρίζουν και να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες της στα διαφημιστικά τους συστήματα.

Οι προηγμένοι αλγόριθμοι έχουν γίνει το καλύτερο όπλο για να αποκτήσουν οι marketers αναλυτικές και ερμηνεύσιμες από μηχανήματα πληροφορίες σχετικά με την αγοραστική δύναμη των πελατών, επενδύοντας σε αυτούς με σύνεση. Ποιες είναι όμως οι 3 κυριότερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αλγόριθμοι deep learning;

Ακριβής εκτίμηση της αξίας του χρήστη: Η καλύτερη πρόβλεψη είναι αυτή που μπορεί να εκτιμήσει σωστά την «αγοραστική δύναμη» και τη «δυνητική αξία του καλαθιού του χρήστη». Αυτές οι δύο παράμετροι καθορίζουν τελικά την απόδοση των διαφημιστικών δαπανών. Με την εφαρμογή deep learning αλγόριθμων, γίνεται συλλογή και ερμηνεία δεδομένων που αφορούν τα κλικ (τυπική προσέγγιση), λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αναζητούν συγκεκριμένες προσφορές και συγκρίνοντας κατηγορίες ενδιαφέροντος, συμπεριφορές καλαθιού ή τακτικές αναζήτησης. Με αυτό το ευρύτερο φάσμα πληροφοριών, οι συνολικές επιδόσεις από δραστηριότητες retargeting που βασίζονται στο deep learning μπορούν να αυξηθούν σημαντικά.

Ακριβείς εκτιμήσεις των επιθυμιών των πελατών: Το περιεχόμενο των banners είναι μία επαναλαμβανόμενη πρόκληση στην ψηφιακή διαφήμιση. Με τη χρήση των αλγόριθμων deep learning γίνεται ανάλυση δεδομένων που αφορούν στα κλικ, πληροφοριών σχετικά με το προϊόν, τις κατηγορίες ενδιαφέροντος, τη συμπεριφορά των αγοραστών και τις τακτικές αναζήτησης, προβάλλοντάς τους εξατομικευμένες διαφημίσεις. Έτσι, η αποτελεσματικότητα της σύστασης προϊόντος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με τις καμπάνιες που δεν χρησιμοποιούν το μηχανισμό deep learning.

Αξιολόγηση των Click Through Rates: Ένας κοινός τρόπος μέτρησης της επιτυχίας μιας διαφημιστικής καμπάνιας είναι η αναλογία κλικ προς τον αριθμό των εμφανίσεων (CTR). Ο στόχος κάθε marketer είναι να προσελκύσει πιθανούς αγοραστές προσφέροντάς τους τα πιο ευφάνταστα δημιουργικά. Οι αλγόριθμοι Deep Learning επιλέγουν ποια banners θα είναι περισσότερο αποτελεσματικά σε συγκεκριμένη τοποθέτηση και προβάλουν αυτά στους χρήστες, ενισχύοντας τα συνολικά CTRs.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι πλέον μία φυσική διαδικασία η οποία μπορεί να κάνει τις online δραστηριότητες πιο αποτελεσματικές από ποτέ. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Με την τεχνολογία υψηλών αποδόσεων, που τροφοδοτείται από πληροφορίες, οι δυνατότητες είναι ανεξάντλητες.

Το κείμενο υπογράφει ο Αλέξανδρος Ρήγας Ceo της Impruvo, Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της RTB House στην Έλλαδα.