Συμβάλλει στη χάραξη retail e-commerce στρατηγικής

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης δυναμικής των ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα, η Directing παρουσιάζει τη σουίτα Datactif Retail, η οποία μπορεί να συμβάλλει στη χάραξη στρατηγικής μιας εταιρείας retail. Συγκεκριμένα, η σουίτα Datactif περιλαμβάνει ξεχωριστά modules με το κάθε ένα από αυτά να επιλύει καθοριστικά προβλήματα για μια επιχείρηση όπως πρόβλεψη πωλήσεων, μεγιστοποίηση αξιοποίησης ραφιού, διαχείριση του στοκ, κ.λπ. Όμως, κάθε διαδικασία μιας επιχείρησης είναι στενά συνδεδεμένη με άλλες και όλες μαζί χαρακτηρίζουν την κερδοφορία και το δυναμικό μελλοντικής ανάπτυξης μιας επιχείρησης σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Το module Procedures Analyzer (deep learning με χρήση neural netwroks) θα επεξεργαστεί όλα τα εταιρικά δεδομένα (αριθμητικά, κείμενα, εικόνες, video) από όλες τις πηγές, ακόμα και μη μηχανογραφημένα, και μέσα στο πλαίσιο Επιχειρηματικής Στρατηγικής θα παράξει ένα «χάρτη», όπου θα αποτυπώνονται οι αλληλοσυσχετίσεις διαδικασιών: προμηθευτές – εταιρεία – πελάτες – προσφορές – ανταγωνισμός – κοινωνικό, οικονομικό περιβάλλον κ.λπ., καθώς και η αποτελεσματικότητά τους. Σε αυτόν τον «χάρτη» θα μπορούν να προστεθούν εκτιμήσεις, σενάρια, ακόμα και σκέψεις με βάση την εμπειρία των στελεχών της επιχείρησης και θα υπάρξει έτσι μια συνολική εικόνα για το που βρίσκεται η επιχείρηση και πρόβλεψη αποτελεσματικότητας κάθε μελλοντικού επιχειρηματικού σεναρίου.