Ο διαγωνισμός Data Science Games προωθεί την καινοτομία στην επιστήμη της πληροφορικής, προσκαλώντας φοιτητές από όλο τον κόσμο να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στην εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα που αφορούν στον κλάδο της ασφάλισης. Η συνολική διάρκεια του διαγωνισμού ήταν 24 ημέρες και σε αυτόν συμμετείχαν 143 ομάδες από κορυφαία πανεπιστήμια, υποβάλλοντας 831 αλγόριθμους στη διαδικτυακή πλατφόρμα Kaggle. Οι 20 ομάδες που έφτασαν στον τελικό κλήθηκαν να βρουν λύση σε ένα σύνθετο πρόβλημα που έθεσε το Data Innovation Lab της ΑΧΑ, μέσα σε 30 ώρες, έχοντας στο πλευρό τους επιστήμονες του Data Innovation Lab και στελέχη τμημάτων της εταιρείας.