Με αυτή την εξίσωση, ο Μανόλης Παπαπολύζος, Πρόεδρος ΔΣ της ΕΔΕΕ άνοιξε τις εργασίες του The Media RoI Forum, που διοργάνωσε το Marketing Week και η Boussias Communications, υπό την αιγίδα του ΣΔΕ και της ΕΔΕΕ. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Κώστας Σταματάκης, μέλος ΔΣ του ΣΔΕ, αναδεικνύοντας το στοίχημα των agencies να μετατραπούν σε experience agencies, επιμένοντας στην ανάγκη για διαφάνεια και συνεργασία με τα διεθνή δίκτυα.

Υψηλόβαθμα στελέχη της ελληνικής αγοράς συζήτησαν για την ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών τους με νέες τεχνολογίες και δεξιότητες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συμπόρευσης με τον διαφημιζόμενο, αλλά και την υποστήριξη των publishers, τονίζοντας ότι από την πλευρά των τελευταίων πραγματοποιήθηκαν φέτος σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη του programmatic. Όπως υποστηρίχθηκε, η τάση του in-housing και η ανάδυση ανταγωνισμού από διεθνείς πλατφόρμες δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως απειλή αλλά ως ευκαιρία για τα agencies να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους, εστιάζοντας στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα και όχι μόνο στο κόστος.

Διεθνείς ομιλητές από τα πέντε παγκόσμια δίκτυα επικεντρώθηκαν στην ανάγκη αναβάθμισης της εμπειρίας μέσα από την αξιοποίηση των data, αλλά και στη σημασία της σωστής στόχευσης που υπερβαίνει τα παραδοσιακά δημογραφικά δεδομένα. Στο πλαίσιο του addressable economy, η ενσυναίσθηση τοποθετήθηκε ως Νο1 προτεραιότητα, σε μια συνάντηση του ΑΙ με το people’s marketing, ενώ έμφαση δόθηκε και στην ευελιξία και τον μετασχηματισμό των οργανωσιακών δομών.

Η υπέρβαση των προσδοκιών και η εμπιστοσύνη αναδείχθηκαν ως οι βασικές παράμετροι του brand love, ενώ προτάθηκαν λύσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο του programmatic, όπως τα ad fraud και brand safety. Θα ακολουθήσει αναλυτικό ρεπορτάζ σε επόμενο τεύχος του Marketing Week.