Η Darkpony σχεδίασε και υλοποίησε τον διαγωνισμό #makvelstories της ΜΑΚΒΕΛ. Στόχος της ενέργειας ήταν η επικοινωνία των χαρακτηριστικών των συγκεκριμένων ζυμαρικών και η ανάδειξη των 81 ετών ιστορίας της Μακαρονοποιΐας Βορείου Ελλάδος (ΜΑΚΒΕΛ).

Για τις ανάγκες επικοινωνίας του διαγωνισμού, χρησιμοποιήθηκαν τα κανάλια του Facebook, Instagram και YouTube, με θεαματικά, όπως επισημαίνει η Darkpony, αποτελέσματα στην αύξηση του engagement στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, την αύξηση επισκεψιμότητας στο website (www.makvel.gr) και στo email marketing growth.

Οι διαγωνιζόμενοι χρήστες επισκέφτηκαν το website, απόκτησαν ολοκληρωμένη εικόνα της εταιρείας και έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό μέσα από μία GDPR compliant φόρμα συμμετοχής. Παράλληλα, η χρήση των #makvelstories posts οδήγησε στην αύξηση του engagement των SoMe. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, περισσότεροι από 1.200.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν για την πορεία της ΜΑΚΒΕΛ.